SİZİN İÇİN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ, YANINIZDAYIZ

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU HAMLE İÇİN VARIZ

NEDEN BİZ?

Müvekkillerimizle olan ilişkilerimizdeki genel yaklaşımımız, müvekkillerimizin işlerini ve hukuki problemlerini titizlik ve disiplinle takip etmek, deneyim, uzmanlık, kaynak ve ilişkilerimizi kullanarak her iki tarafın da yarar sağlayacağı uzun süreli iş ilişkisi kurmak yönündedir.

Kendi karakteristik yapısına göre kimi hukuki ihtilaflarda; “zaman, maliyet ve fayda” prensiplerini bir arada gözeterek, uzlaşmacı bir çözüm yaratmak ve uygulatmak öncelikli yaklaşımımızdır.

Liberta Avukatlık Bürosu verdiği hukuki hizmetlerde; işi titizlik, düzen ve disiplinle takip etme, verdiği taahhüt ve sürelere uyma ve müvekkillerinin memnuniyetinin üzerinde kalite ile iş teslim etme amaçlarını her zaman ön planda tutmakta ve başarıyı tüm bu öğelerin birlikte yerine getirilmesiyle değerlendirmektedir

BİZ KİMİZ?

Liberta Avukatlık Bürosu, 2008 yılında Av. Özgür ÖNCÜL ve Av. Ebru SEMİZER, tarafından kurulmuştur. Türk Hukukunun duayenlerinden Aydoğan Semizer ekolünden yetişen bu genç ekip, çağın gereği olarak çeşitlenen ve evrim geçiren yeni hukuki ihtiyaçlara etkin bir şekilde cevap vermek üzere; tecrübe ve bilgeliği, dinamizm ve mesleki heyecan ile bir potada eriterek Liberta Avukatlık Bürosunu oluşturmuşlardır.

Özellikle şirket danışmanlıkları, ticaret hukuku, iş hukuku ve yabancı sermaye hukuku, alanlarında geniş deneyimi olan Liberta Hukuk Bürosu; İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan, Alman ve Portekizli müvekkiller başta olmak üzere, Türkiye’de yatırım yapan ve/veya faaliyette bulunan yabancı şirketlerin danışmanlığını yürütmektedir.

Müvekkil şirketlerin, hisse devir ve temin işlemleri, Türkiye’de ya da yabancı ülkelerde; bayilik, satış temsilciliği ve liaison ofis kurulumu, gibi ticari temsilciliklerinin tesisisin yanı sıra, muhtemel husumetlere ilişkin tahkim ve sair alternatif yargı mecralarında çözüm ortaklığı hizmetleri de sunmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Deneyimli avukatlarımızla İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere, aşağıda bulunan hizmetleri vermekteyiz. Liberta Hukuk Bürosu ayrıca Vergi Danışmanları, Yeminli Mali Müşavirler ve Hukuk Müellifleri ile de çeşitli projelerde işbirliği yapmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

İDARİ HİZMETLERİMİZ
İDARİ HİZMETLERİMİZ

Şirketinizin bünyesinde çalışan personelin yönetimi, özlük hakları, çalışma ve güvenlik şartları bakımından koruyucu ve önleyici düzenlemeler ile bunlar açısındandoğabilecek husumet ve ihtilafların halli,

İCRAİ HİZMETLERİMİZ
İCRAİ HİZMETLERİMİZ

Şirketinizin alacaklısı ya da borçlusu olduğu şahıs ve şirketler ile ticari ilişkinin yönetimi, dava ve/veya icra takibi sürecine varmayan, ancak yazılı ve sözlü müdahale gerektiren (ihtarname, ihbarname ve uzlaşma gibi) durumlara yönelik çalışmalar, süregelen dava ve takiplerin devralınması ve yönetimi, icrası,

SÖZLEŞMESEL HİZMETLERİMİZ
SÖZLEŞMESEL HİZMETLERİMİZ

Şirketinizin ticari ilişki içerisinde olduğu şirketler ile imza etmiş olduğu sözleşmelerin denetimi ve ihtiyaç çerçevesince iş bu sözleşmelerin müzakere ve revize edilmesi,

GENEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
GENEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Şirketinizin ticari işleyişi ve yönetiminden doğan her türlü hukuki tereddüdün yanıtlanması, Şirketlerin faaliyet alanından doğan hukuki yenilik ve gelişmelerin tespiti ve şirketlerin yönetimine iletilmesi,

HUKİKİ İHTİLAFLARA İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ
HUKİKİ İHTİLAFLARA İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ

Şirketiniz ile üçüncü şahıslar arasında doğan ve dava aşamasına gelen her türlü ihtilaflara ilişkin hukuki değerlendirmelerin yapılması, (*bu ihtilafların halli bakımından dava ikamesi ya da mevcut davaya vekil sıfatı ile katılım, danışmanlık hizmeti kapsamında tutulmamaktadır).

HUKİKİ MÜTALAALARA İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ
HUKİKİ MÜTALAALARA İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ

Özellikle Türk Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Milletler Arası Özel Hukuk, Vergi Hukuku, Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer hukuki konularda gerek duyulması halinde hukuki mütalaaların hazırlanmasıdır.

EKİBİMİZ

Av.Özgür ÖNCÜL
Ortak
Av.Özgür ÖNCÜL
Ortak
Av.Özgür ÖNCÜL
EĞİTİM:

UC Berkeley School of Law, IDP Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DİLLER:

İngilizce, Fransızca Marka ve Patent Vekilli

UZMANLIK ALANLARI:

Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku, Hava Hukuku, İdare Hukuku1

Av.Ebru SEMİZER- LLM
Ortak
Av.Ebru SEMİZER- LLM
Ortak
Av.Ebru SEMİZER- LLM
EĞİTİM:

Galatasaray Üniversitesi Anayasa Hukuku kürsüsünde öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DİLLER:

İngilizce, Fransızca

UZMANLIK ALANLARI:

Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku, Hava Hukuku, İdare Hukuku

İzlem BAYRAM
Avukat
İzlem BAYRAM
Avukat
İzlem BAYRAM
EĞİTİM:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DİLLER:

İngilizce

UZMANLIK ALANLARI:

Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku

Nesligül YARIZ
Avukat
Nesligül YARIZ
Avukat
Nesligül YARIZ
EĞİTİM:

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DİLLER:

İngilizce

UZMANLIK ALANLARI:

İcra İflas Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku

Büşra ODABAŞI
Avukat
Büşra ODABAŞI
Avukat
Büşra ODABAŞI
EĞİTİM:

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DİLLER:

İngilizce, Almanca

UZMANLIK ALANLARI:

Fikri Sınai Haklar, Aile Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku

Mehmet Alperen MATUR
Avukat
Mehmet Alperen MATUR
Avukat
Mehmet Alperen MATUR
EĞİTİM:

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DİLLER:

İngilizce

UZMANLIK ALANLARI:

İcra İflas Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku

Damlanur KIR
Avukat
Damlanur KIR
Avukat
Damlanur KIR
EĞİTİM:

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DİLLER:

İngilizce

UZMANLIK ALANLARI:

İcra İflas, İş ve Şirketler Hukuku

Esma ÖZTÜRK
Sekreter
Esma ÖZTÜRK
Sekreter
Esma ÖZTÜRK
EĞİTİM:

Okan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

DİLLER:

İngilizce

UZMANLIK ALANLARI:

İrem KAPAR
Avukat
İrem KAPAR
Avukat
İrem KAPAR
EĞİTİM:

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana bilim Dalı Yükseklisans

DİLLER:

İngilizce, Almanca

UZMANLIK ALANLARI:

Marka Hukuku ve Telif Hakları, Sözleşmeler, İnşaat Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Kira Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Sağlık Hukuku

Fulya Esen BABAOĞLAN
Avukat
Fulya Esen BABAOĞLAN
Avukat
Fulya Esen BABAOĞLAN
EĞİTİM:

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana bilim Dalı Yüksek Lisans

DİLLER:

UZMANLIK ALANLARI:

Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, Miras Hukuku, Yabancılar Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Borçlar Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku

Hilal Çağlar
Avukat
Hilal Çağlar
Avukat
Hilal Çağlar
EĞİTİM:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DİLLER:

İngilizce

UZMANLIK ALANLARI:

Tüketici Hukuku, Fikri Sınai Haklar, Aile Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aktüerya Hukuku

Berşan KAYIKCI
Avukat
Berşan KAYIKCI
Avukat
Berşan KAYIKCI
EĞİTİM:

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DİLLER:

İngilizce

UZMANLIK ALANLARI:

Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İcra Hukuku