BASIN VE MEDYA HUKUKU


Liberta Hukuk Ofisi olarak, medya araçları üzerinden yapılan yayın, ilan, eğlence yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu doğrultuda yeni girişimlerin kurulması ve finansmanı, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, kişisel verilerin korunması, yayıncı, yayın hakkı sahibi ilişkileri, erişim engelleme, süreli-süresiz kapatma kararları, sözleşme hazırlığı, ihtilafların çözümünde dava takip ve danışmanlık hizmeti vererek müvekkilerin lehine sonuç doğuracak hukuki hizmetler sunmaktadır.

  • Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi
  • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi
  • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuki danışmanlık yapılması
  • Medya hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması

 

#izinsizfotoğrafımıpaylaştılar #kişilikhakkıihlali #izinsizgörsel #izinsizpaylaşım #ataşehirmedyaavukatı #istanbulmedyaavukatı #fsek #televizyonprogramı #manevihak #televizyon #gazete