İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU


İş hukuku, güncel yasaları ve tesis edilme amacı doğrultusunda “işçilerin mağdur olmasını engelliyor” diyebiliriz. İşveren aleyhine açılan kıdem, ihbar vb. tazminat davaları ile, bir iş yerinde özlük haklarını temin edemeyen çalışanların haklarına kavuşmaları mümkün hale geliyor. Liberta Avukatlık Ofisi, müvekkillerin ihtiyaçlarına göre, belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmeleri hazırlayarak ile işçi-işveren ihtilaflarının önüne geçmek adına yardımcı olmaktadır. Aynı doğrultuda, arabuluculuk süreci de dahil olmak üzere, dava süreçlerinin müvekkil lehine sonuçlanması adına tüm işlemleri uzman alanında uzmanlaşmış iş hukuku departmanı ile yerine getirmektedir.

Uzun yıllardır, iş hukuku bakımından masanın her iki yanında da yer alan büromuz; gerek işveren temsilciliği ve danışmanlığı yönünden, gerekse işçilerin bireysel ve toplu haklarının temini için yürüttüğü işlemler bakımından oldukça tecrübeli bir kadroya sahiptir ve etkin çözümler sunmaktadır. İşe iade davalarından, toplu iş sözleşmelerine, grev ve lokavt işlemlerinden, hizmet tespit davalarına varan bir yelpazede etkin hizmet verilmektedir.  

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KAPSAMINDA GÖRÜLEN BİR KISIM DAVA TÜRLERİ

 • İhbar Tazminatı Davası
 • Kıdem Tazminatı Davası
 • Kötü niyet Tazminatı Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Eşit Davranma İlkesini Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası
 • Ücret Alacakları Davası
 • Fazla Çalışma Ücreti Alacakları Davası
 • Bayram ve Tatil Günleri Ücreti Alacakları Davası
 • Hafta Tatili Ücreti Alacakları Davası
 • Yıllık İzin Ücreti Alacakları Davası
 • İşe İade Davası
 • Hizmet Tespiti Davası
 • Eksik İşçilik Davası
 • İş Kolunun Tespiti Davası
 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası
 • Lokavtın Durdurulması Davası

 

#işçi #iştenkovuldum #iştenatıldım #çıkartıldım# ataşehiravukat #işçiavukatı #ataşehirişçiavukatı #istanbulişhukukuavukatı #işhukukuarabulucu #işverenvekili #işeiade #hizmettespit #grev #lokavt