MİRAS HUKUKU


Miras, ebeveynlerin vefatı sonrasında elde edilen mallar ve kalan terekeyi ifade eder.

Kendisine miras kalan herkes, kendisine kalan bu malları satmak, kiralama ya da devretme gibi kısaca üzerinde tasarruf etme yetkisine sahiptir. Ancak bahsedilen yetkileri alanında uzman bir miras avukatından yardım almadan gerçekleştirebilmeleri çok zordur. Ayrıca kanunda yer verilen bazı hak düşürücü sürelere de riayet edilmesi elzemdir. Bu noktada uzman bir miras avukatı ile süreci yürütülerek sağlıklı bir şekilde sonuçlanması gerekmektedir. Liberta Avukatlık Ofisi, alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi miras hukuku avukatları ile müvekkileri lehine sonuç doğuracak miras hukukundan doğan her türlü uyuşmazlıklarda müvekkilerinin yanındadır.

 • Ortaklığın Giderilmesi
 • Mirasçılıktan Çıkarma
 • Mirasçı Atama
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Vasiyetnamenin okunması, tenfizi davaları
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

 

#miras #mirasçı #ataşehirmirasavukatı #ataşehiravukatı #istanbulmirasavukatı #miraskaldı #tenfiz #vasiyet #vasiyetname #veraset #verasetilamı #mirasred #tereke #muris