E-SPOR HUKUKU


Oyun yapım ve dağıtım firmaları, lisans vermiş oldukları oyunların oynanmasında belirli birtakım kuralların ve sistematiklerin uygulanmasını arzu ederler. Zira takım ve oyuncuların, kurallara ve usullere riayet etmesi, firmalarca belirlenen sınırlamalara göre gerçekleştirilmesi E-spor hukukunu oluşturmaktadır. E- Spor hukuku alanı ile oyuncuların ve takımların haklarına uygun bir düzenleme alanı sağlanmış olacaktır. Organizasyonların koymuş olduğu kurallara riayet edilmemesi sonucunda ortaya çıkacak ihtilafların çözümü de oyuncuların haklarını koruyacak şekilde olacaktır. E-Spor, hukukun düzenleyici ve diğer unsurları ile yolu yeni yeni kesişen bir hukuk dalıdır. Ofisimiz, e-Spor hukukunun gerek özellikleri gerekse de koruyucu düzenleyici hukuk alanlarında birçok hizmetler sunmaktadır. Ayrıca ofisimiz, oyuncularla imza edilecek olan E-Spor sözleşmelerinin hazırlamasını, tanıtım, iş birliği, marketing hizmetlerinin temin edilmesi ve yönetilmesi gibi birçok dolaylı ve doğrudan hizmetleri de mevcuttur. 

Getirilecek düzenlemeler; oyun firmaları, oyuncular ile takımları arasında çıkan ihtilafların çözümü için uygulanacak kuralları, tarafların haklarını, uygulanacak yaptırımları da hüküm altına almaktadır. Liberta Hukuk Ofisi, E-spor, diğer hukuk dalları ile ilgili olup oyuncuların bu hukuk dalları çerçevesinde haklarının savunulmasında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Siz de e-Spor hukuku dalında çıkan ihtilaflarınız ile e-spor oyuncu sözleşmesi işlemlerinizde hukuki destek, avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. 

  • Oyuncularının karşı karşıya kalabileceği disiplin cezaları, cheat ve diğer cezalar karşısında sahip olunan haklarının korunması,
  • E-spor oyuncularının, lig veya yarışma düzenleyicilerinin tabi oldukları iş, sosyal güvenlik, fikri mülkiyet ve vergi hukuku alanları dahilinde haklarının savunulması,
  • E-Spor’un; yerel ve uluslararası düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar nezdinde bütünlük ve etkinliği amaçlayan kurallar çerçevesinde idare edilmesine hukuki düzenlemeler ışığında katkı sağlamak,
  • E-Spor organizasyonlarının iyi niyet ve dürüstlük temelinde, hile ve tehlikeye atan ve cezai yaptırımı emredebilecek eylemlerden uzak ve adil bir düzen içerisinde tarafları güvenceye almak
  • E-Spor organizasyonlarında taraflar arasında kurulacak yayın, tanıtım reklam ve sair influencer sözleşmelerinin düzenlenmesi.


#esporhukuku #espor # e-spor #e-sporhukuku #esporavukatı #e-sporavukatı #esporsözlesme #espordanışman #esporhuhkuk