ENERJİ HUKUKU


Liberta Hukuk Ofisi olarak, Enerji Hukuku konularında uygulanabilir enerji mevzuatını ve regülasyonları takip etmekle beraber  enerji sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların yanı sıra, müteahhit ve mühendislere enerji piyasasına katılım, işletme hakkı devir sözleşmeleri, yerel otoritelerin hukuka aykırı işlemlerinin durdurulması ve akabinde iptaline yönelik davaların açılması ve takip edilmesi, leasing sözleşmeleri, bağlantı anlaşmaları, elektrik satış anlaşmaları, doğalgaz satış sözleşmeleri gibi birçok konuda enerji hukuku ve diğer hukuk dalları ile ilgili olarak danışmanlık ve dava takip hizmeti sunuyoruz.

 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Başvuru ve süreçte oluşabilecek husumetlerin çözüme ulaştırılması.
 • Enerji kaynaklarının çıkarılması, enerjinin üretilmesi, enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin izin süreçleri
 • Petrol piyasası işlemleri – Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası işlemleri
 • Doğal gaz piyasası işlemleri
 • Elektrik piyasası işlemleri
 • Enerji sözleşmeleri
 • Faaliyetten yasaklama tedbirine ilişkin davalar
 • İdari para cezasına ilişkin davalar
 • Yetki belgesi iptali davaları
 • Enerji projeleri finansman işlemleri
 •  Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri
 • Enerji (petrol) kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili ceza, kabahat ve tazminat davaları
 • Enerji şirketlerinin lisanslama faaliyetler
 •  Enerji şirketlerinin özelleştirilmesi
 • Enerji ihaleleri
 • Enerji şirketleri ve düzenleyici kamu kurumları arasındaki ilişkilerin yürütülmesi
 •  Enerji üretim ve dağıtım şirketleri arasındaki haksız rekabete ilişkin hukuki sorunlar
 • Yatırım Anlaşmaları
 •  Uluslararası Ticari ve Yatırım Sözleşmelerini Yönetim
 •  Etkili Tahkim Şartlarının Hazırlanması
 • Ticari ve Yatırım Uyuşmazlıklarının Yönetimi

 

#enerjihukuku #yekdem #yenilenebilir #enerji #santral #hes #petrol #akaryakıt #epdk #istanbulenerji #enerjipiyasası