FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU


Fikri Mülkiyet Hukuku genel olarak fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel (fikri) hakları; fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları konu edinen hukuk dalıdır.

Liberta Hukuk Bürosu, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında her türlü hakların, marka ve patentlerin kullanılması veya kullandırılmasına yönelik gerekli olan her türlü sözleşmelerinin hazırlanması, gerekli birimlere marka tescil başvurularının yapılması ve bu hukuk dalı çerçevesinde her türlü hukuk ve ceza davaları konularında edinmiş olduğumuz engin bilgi ve tecrübelerimizle, müvekkillerine danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Alanında uzman marka ve patent vekilleri sahip olan ofisimiz ile fikri mülkiyet haklarının her türlü yansıması hususunda yerli ve uluslararası müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU KAPSAMINDA GÖRÜLEN BİR KISIM DAVA TÜRLERİ

 • Tecavüzün ref’i davaları
 • Tecavüzün men'i davaları
 • Tecavüzün tespiti davaları
 • Eser sahibinin tespiti davaları
 • Manevi hakların ihlali halinde maddi tazminat davaları
 • Manevi haklara tecavüz halinde manevi tazminat davaları
 • Şahsi menfaatlerin ihlali halinde manevi tazminat davaları
 • Maddi hakların ihlali halinde maddi ve manevi tazminat davaları
 • Mali ve manevi haklara tecavüz halinde açılabilecek ceza davaları
 • Markaların, patentlerin, faydalı modellerin ve tasarımların seçimi, kullanılabilirlikleri ve tescili hususunda danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Marka ve patent hukuku genel dava takibi ve danışmanlık,
 • Markanın, patentin, telif hakkının, tasarımların ve faydalı modelin korunması ve ihlali süreçlerinde hukuki destek sağlanması,
 • Marka ve patent haklarına, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin alım, satım ve devir sözleşmelerin müzakeresi ve düzenlenmesi,
 • Haksız rekabet hukuku hakkında hukuki danışmanlık sağlanması,
 • İnternet hukukuna (danışmanlık, sözleşmelerin düzenlenmesi, alan isimlerinin tescili ve devri vb.) ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması,
 • Her türlü itiraz ve iptal sürecinde müvekkillerin temsil edilmesidir.

 

#marka #patent #markavepatentvekilliliği #ataşehirmarkauzmanı #markaavukatı
#faydalımodel #tescil #tpe #fsek