GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU


Liberta Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere, müvekkillerine gayrimenkul mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına yönelik işlemlere ilişkin hukuki destek vermektedir. Ofisimiz, her türlü arazi geliştirme, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlama, yapılandırma ve yeniden yapılandırma, gerekli olan imar düzenlemeleri, inşaat ruhsat ve izinlerinin alınması, kiralama işlemleri gibi hususlarda müvekkillerine son derece profesyonel destek vererek sonuca ulaştırmaktadır.

Ayrıca site ve toplu yapı yönetimlerinin danışmanlığı yürütülmektedir. Malumunuz toplu konutların inşa edildiği bu dönemde yeni bir komşuluk ve sosyal yaşantı biçimleri oluşmaktadır. Bir mahalle hatta kimi zaman bir semt büyüklüğünde toplu yapılar ve siteler tesis edilmektedir. Bu yaşam alanlarında gerek bireysel gerekse toplu olarak bazı hukuki sınırlamalar ve haklar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

Site ve toplu yapıların inşaat süreci tamamlanıp, geçici ve kesin kabul işlemleri gerçekleştiğinde, malikler yönetim planı ve bireysel sözleşmeler ile yetki süreleri uzunca belirlenmiş olan “geçici site yönetimleri” ile karşı karşıya kalırlar. İnşaat şirketlerinin devamı olan bu geçici yönetimlerin asli amacı sitenin ilk birkaç yıl yönetimini üstlenerek, site marka değerini yitirmeden, yumuşak bir geçiş ile maliklere yönetimin devrini sağlamak olmalıdır.

Ancak çoğu zaman bu idealist yaklaşım karşılık bulmaz ve geçici yönetimler, inşaat şirketlerinin inşai eksikliklerini kapatmak adına, maliklerden aidat toplayarak inşaat şirketi gibi hizmet veren yapılara dönüşürler. Bu noktada karşılıklı hak ve sorumlulukların tespiti, mevcut yönetimlerin denetlenmesi ve sorumluluklarının işaret edilmesi önem taşımaktadır.

Bu bakımdan gerekli tecrübe ve liyakata sahip büromuz gerek site yönetimleri gerekse bu yönetimlerden mustarip olan maliklere gerekli hukuki hizmeti ve stratejiyi temin etmektedir.

 • Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve tapu işlemlerinin takibi, 
 • Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, 
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinde müzakere sürecinde danışmanlık verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, 
 •  İpotek tescil ve terkin işlemlerinin takibi ile ipoteğin fekkine ilişkin davalar, 
 • Bedeli ödenmesine rağmen tapusu devredilmeyen taşınmazlara ilişkin açılacak tescil, bedel iadesi ve tazminat davaları, 
 • Miras Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarının takibi,
 •  Hata, hile ve muvazaa sebebiyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarının takibi, 
 •  Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve tahliye davaları, 
 • Önalım, intifa ve geçit hakkı sözleşmelerinin hazırlanması ile tapuya şerh edilmesi, 
 •  Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve bedel tespiti davaları
 • Site yönetim ve danışmalık hizmetleri
 • Toplu yapı danışmalığı
 • Gizli ayıp ve inşai eksiklikten doğan davalar

 

#gayrimenkulavukatı #ataşehir #kira #sözleşme #kiramıalamıyorum #gayrimenkulsatım #kamulaştırma #inşaatsözleşmesi #müteahhitdolandırdı #siteaidat #yüksekaidat #eksikinşaat #geçiciyönetim #yönetimsorumluluk