İDARE HUKUKU


Liberta Hukuk Ofisi, idari otoriteler ile her türlü ilişkilerinde, idare ile gerçekleştirilecek imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devret sözleşmeleri, özelleştirme, kamulaştırma projelerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekle birlikte dava süreçlerinde müvekkillerine destek sağlamaktadır. Diğer yandan idare ile müvekkil arasında doğabilecek her türlü ihtilafı halli için yürütülecek tam yargı davaları da çalışma alanımız kapsamındadır.

• İdari İşlemlerin İptali
• İmar Düzenlemelerinin İptali
• Kamulaştırma Kararlarının İptali
• İdari Sözleşmelerden doğan davalar
• İdari Para Cezalarına İtiraz
• İdari İşlemlerden Doğan Tazminat Davaları

#kamulaştırma #ataşehiridarehukukuavukatı #idaricezasınaçarptırıldım #idarecezakesti #haksızişgal #belediyebahçemialdı #evimdenyolgeçiyor #kamulaştırmasızelatma #idariparacezası #idarieylem #idariişlem #tamyagı