TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU


Liberta Hukuk Bürosu, birçok yerli ve uluslararası firmalara ihtiyaç duydukları alanda hukuki danışmanlık hizmetlerini vermektedir. Bu doğrultuda, yönetim kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi, karar taslakları hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması ve toplantıda alınan kararların uygulanması hizmetlerimizden bir kısmıdır. Müvekkil Şirkelerin ticari işlemleri bakımından karşılaştıkları her türlü hukuki ihtilaf ve ihtiyaca yönelik hukuki görüş sunarak ve düzenlemeler sağlayarak müvekkilerin ileride karşılaşması muhtemel sorunların önüne geçmektedir. Şirketlerin ticari faaliyetleri sırasında karşı karşıya kaldıkları her türlü hukuki sorunun gerek hukuki gerekse arabuluculuk faaliyetleri vasıtası ile üstesinden gelmelerine destek olunmaktadır.

Ticari danışmalık hizmeti, aslında büromuzun diğer başlıklarda sunduğu birçok hukuki hizmeti de barındırmaktadır. Özellikle Ticaret, iş hukuku, bankacılık hukuku, fikri sınai eserler hukuku, icra iflas hukuku, eşya hukuku, idare hukuku, vergi hukuku gibi alanlarındaki bilgi, birikim, liyakat, tecrübe ve vizyonun bir potada eritilmesi ile gerçekleştirilebilecek bir hizmettir.

 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması 
 • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık 
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şirket birleşmeleri ve şirket devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve işlemlerin takibi 
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması 
 • Ticari alacaklarının tahsili, iflas işlemlerinin takibi ve iflas erteleme kararlarının alınması 
 • Franchsing, leasing, acente ve distribütörlük alanında danışmanlık verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması 
 •  Şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, ortaklığın feshi ve şirket feshine ilişkin davaların takibi 
 •  Sermaye artırımı ve azaltılması işlemleri,
 •  Kıymetli evraka (çek, senet, poliçe vb.) ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
 • Şirket iş sözleşmelerinin ve özlük işlemlerinin yütülmesi,
 • Vergi ve İdari alanlardaki hakların temini

 

#ataşehirşirketleravukatı #ataşehirdanışmanlık #şirketlerhukuku  #birleşme #devralma #bölünme #ticarethukuku #hissedevri #ortaklık #çıkma #çıkarılma #ticariavukat