VERGİ HUKUKU


Liberta Hukuk Ofisi, ticari işlemin vergisel bir sonucu olduğunu göz önünde tutarak müvekkillerine, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, kdv ve kdv cezası başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

  • Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi 
  • Sürekli vergi danışmanlığı 
  • Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar
  • Vergi Mahkemesi dava dilekçelerinin yazımı ve vergi davalarının takibi 
  • Vergi Uzlaşmaları (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma- Tarhiyat sonrası uzlaşma)
  • Kaçakçılık ve sahte fatura düzenleme veya kullanma suçlarından doğan ceza davaları
  • KDV, Ötv ve sair sorumluluklardan doğan vergi tarhiyatları
  • Özel usulsüzlük cezaları

 

#vergicezasıyedim #mükerrervergicezasıödedim #vergicezasıitiraz #ataşehirvergiavukatı #istanbulvergiavukatı #emlakvergisi #motorluaraçvergisi #damgavergisi #ötv #kdv #vergibarışı #tarhiyat #tahakkuk #özelusulsüzlük cezası #ammealacağı #bankahaciz #hesaphaciz #ötv #kkdf